Samenwerking

Als school staan we nooit alleen. Naast de samenwerking binnen de school werken we ook daarbuiten intensief samen met verschillende instanties.

 

Markant Cultuureducatie

De Regenboog heeft evenals Markant een duidelijke visie op het ontwikkelen van creatieve talenten bij kinderen. Vandaar dat we samen met Cultuurwijzer actueel aan kunnen sluiten bij activiteiten die op De Regenboog plaatsvinden. Op deze wijze leren leerlingen genieten van wat kunst en cultuur hen kan brengen maar ook wat ze daarbij zelf kunnen betekenen. (kerndoel 54). Reflecteren op eigen werk en dat van anderen(kerndoel 55) speelt hierbij een belangrijke rol evenals de koppeling naar cultureel erfgoed (56)

Pianoschool

Vind je piano een mooi instrument en wil jij piano leren spelen, dan ben je welkom bij de Pianoschool Apeldoorn op De Regenboog. De leerlingen van De Regenboog krijgen 20% korting op het reguliere lestarief!

Aanmelden voor een gratis proefles kan via de website: www.pianoschoolapeldoorn.nl of door een email te sturen naar info@pianoschoolapeldoorn.nl of bellen: 055 – 7114324.

 

Accres | Sport op De Regenboog Woudhuis

Op De Regenboog hebben we sport hoog in het vaandel staan. We weten dat kinderen beter in hun vel zitten als ze veel bewegen. Elke groep krijgt daarom twee keer per week gymles. Wij gebruiken daarvoor de grote gymzaal aan de Keerkring en de kleine zaal aan de Fortlaan. Als bewegingsonderwijsmethode gebruiken wij “Bewegen Samen Regelen”voor de groepen 3 t/m 8. De methode kenmerkt zich door leskaarten voorzien van foto’s, waarmee de kinderen in kleine groepjes zelf de materialen klaarzetten en daarna allerlei avontuurlijke bewegingsactiviteiten doen. De basis bestaat uit 10 standaardlessen. Les 1 tot en met 3 bestaat uit 3 activiteiten per les, Les 4 tot en met 10 uit 5 activiteiten. Na elke 2 lessen geven wij  een vrije les waarbij vooral balspelen op het programma staan. Ook proberen we voor elke bouw clinics in te plannen. Deze vormen een welkome afwisseling  met de methodelessen. Voorbeelden van clinics zijn : handbal, volleybal en tennis . Het aanbod kan ieder jaar variëren.

Daarnaast doen we aan verschillende sporttoernooien mee: volleybal,  voetbal, crossloop, atletiekdagen etc. Ook hierbij waarderen we de hulp/samenwerking met ouders!

Sport van de maand

Sport van de maand is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de omgeving van Apeldoorn. Door deel te nemen aan verschillende sporten kunnen kinderen ontdekken welke sport het beste bij hun past. Meer informatie vindt u op: http://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand/hoe-werkt-het   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vthd7FqRQkA

JOGG

Er zijn in Nederland ongeveer 80 JOGG-gemeenten. Naast de samenwerking tussen scholen, verenigingen en het bedrijfsleven in de gemeente Apeldoorn is er ook regionale samenwerking tussen de JOGG-gemeenten Brummen, Hattem, Lochem en Voorst. ‘Gewoon gezond gewicht’, dát is de norm en het streven van al deze gemeenten. In Apeldoorn is Osseveld–Woudhuis dé JOGG-wijk. Vanuit deze wijk werken professionals rondom de jongeren nauw samen. Denk aan initiatieven als ‘de gezonde school’, maar ook het beweegdiploma en het voetbaltoernooi.

Apentrots

Het nieuwste initiatief in Apeldoorn is Apentrots! Dit is de samenwerking tussen Apenheul, JOGG en Lifestyle Junior. Speciaal voor kinderen van groep 7 en hun leerkrachten is er een speciaal lesprogramma ontwikkeld dat gratis gegeven wordt in de Apenheul. Er zijn drie lessen die gaan over gezond eten, drinken en bewegen. Als de kinderen het programma ‘succesvol’ doorlopen hebben, biedt Apenheul hen gratis een dagje aapjes kijken, samen met hun familie.

CJG

De Regenboog Woudhuis werkt intensief samen met de CJG bij gezondheidsonderzoeken of logopedie.

Heb je vragen of twijfels over gezondheid, (op)voeden en opgroeien? Sylvia Tiemens is jeugdverpleegkundige van het CJG Noord- en Oost- Gelderland en is lid van ons kernteam. Wilt u contact opnemen met het CJG kan dat op het volgende telefoonnummer: 055 3578875

 

CODA

PCBO De Regenboog heeft de bibliotheek binnen de school. We maken hier gebruik van door boeken in te lenen en natuurlijk voor te lezen. Groep 8 leest graag voor aan de kinderen van groep 1/2. Ieder kind krijgt een gratis bibliotheekpas van CODA.

CODA De Regenboog (Jeugd- en Buurtbibliotheek)
Keerkring 70
7325 EA Apeldoorn
tel: 06-1118 2145
Maandag:      14.30 – 17.30 uur
Woensdag:    10.30 – 17.30 uur
Vrijdag:         14.30 – 17.30 uur

Tijdens de zomervakantie van 11 juli tot en met 19 augustus alleen geopend op maandag

Schoolschaken

De Regenboog Woudhuis is al jaren actief op het gebied van schoolschaken. Schaken is gymnastiek voor je brein en stimuleert de leerprestaties van de kinderen in sterke mate. Het leert je concentreren, keuzes maken, omgaan met winst en verlies en ruimtelijk inzicht. En het is bovenal een spannend en uitdagend spel om te leren spelen! Daarom bieden we het graag aan als naschoolse activiteit.

Daarnaast proberen we van het schaken vooral een feestje te maken, met afwisselende lessen en leuke activiteiten voor de kinderen. Zo doen we mee met schaakteams in de Apeldoornse scholencompetitie. 
We schaken op de dinsdagen van 18.45 - 20.00 uur.  Het seizoen loopt van september tot aan de meivakantie. Contributie: EUR 25,-.
Contactpersoon is Chris Doornekamp,  email: schakenregenboog@pcboapeldoorn.nl

Op weg naar oplossingen

Hét Kindzorgcentrum Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en meer/hoogbegaafdheid.

U vermoedt dat uw kind een probleem heeft met leren. Of met andere vaardigheden zoals concentratie of taal- en spraakontwikkeling. Misschien is  uw vermoeden al bevestigd door een professional. Dit roept vragen, twijfels en onzekerheden op. Daar wilt u antwoorden op. En wat u voorál wilt is een oplossing. Zodat uw kind zijn of haar talenten volledig kan ontplooien, betere schoolresultaten haalt en weer blij en vol zelfvertrouwen in het leven staat. Daarvoor bent u bij hét Kindzorgcentrum Educto op de goede plek.

Kindcentrum Educto is gevestigd in basisschool De Regenboog Woudhuis. 

Meer informatie kunt u vinden via de website: https://educto.nl