Kinderopvang

Welke mogelijkheden biedt PCBO De Regenboog Woudhuis in samenwerking met Bixo kinderopvang?

Voor of na schooltijd: Bixo! 

PCBO Regenboog Woudhuis werkt samen met Bixo op het gebied van voor- en naschoolse opvang. Bixo biedt op onze school voorschoolse én naschoolse opvang aan. 

De unieke samenwerking tussen school en Bixo zorgt voor kwalitatief goede opvang voor kinderen. De opvang vindt, ook in de vakanties, in onze school plaats. De samenwerking met Bixo zorgt voor een pedagogisch veilig en herkenbaar klimaat voor de kinderen. Regelmatig is er overleg tussen de directie en leerkrachten van school en Bixo waarbij we steeds centraal stellen wat ons bindt, namelijk uw kind. Op die manier kunnen we samen met Bixo een doorgaande ontwikkelingslijn creëren. Daarnaast sluit Bixo aan op de schooltijden, vakanties en studiedagen van onze school en is Bixo het hele jaar open. Ook zijn er mogelijkheden tot flexibele opvang.

 

Voordelen van Bixo

Eigen vestigingsmanager

Bij Bixo heeft iedere locatie een eigen vestigingsmanager (VM). De vestigingsmanager beschikt over veel beslissingsbevoegdheid waardoor u als ouder zo goed als alles met uw eigen vestigingsmanager kunt regelen. Doordat de vestigingsmanager zelf ook op de groep werkt, kent zij de kinderen en u als ouder en is ze goed op de hoogte van uw wensen. Op Regenboog Woudhuis werken wij samen met Taiga Geurtsen. U kunt haar mailen via vmregenboog@bixo.nl

Vaste groepruimte

Binnen de school heeft Bixo een eigen, vaste groepsruimte die volledig als uitdagende peuter en/of Bso ruimte wordt ingericht. Met diverse hoeken waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, knutselen, bouwen in alle rust chillen in de chillhoek. Daarnaast maakt Bixo gebruik van de buitenruimte voor leuke sport- en spel activiteiten en wordt de gymzaal in de school gebruikt voor leuke spel, muziek en theater activiteiten.

Voor- en naschoolse opvang. 

Bixo ziet BSO-tijd als niet schoolse-tijd, waarbij de kinderen écht vrij zijn en zelf mogen kiezen wat ze willen doen. De BSO moet voelen als een tweede (t)huis voor kinderen en de pedagogisch medewerkers zullen er alles aan doen om uw kind(eren) dat thuisgevoel te geven. Bij Bixo staan goed opgeleide (veelal HBO-niveau) en ervaren pedagogisch medewerkers op de groep, waarbij alle aandacht uitgaat naar de kinderen en de activiteiten. 

Peuteropvang

Bixo biedt ook (reguliere) Peuteropvang aan op onze school; kleinschalige opvang met vaste pedagogisch medewerkers voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hierbij staan de kernwoorden: Samen, Spelen & Ontdekken centraal. Bixo zoekt voor de peuteropvang de samenwerking op met school door aan te sluiten op thema’s, de mogelijkheid te bieden om te wennen in de kleuterklas en te zorgen voor een goede en persoonlijke overdracht op het moment dat uw peuter de overstap naar de basisschool maakt. Bixo kiest er bewust voor om de peuteropvang binnen een basisschool te organiseren. Door peuters op een vrijblijvende en speelse manier kennis te laten maken met een schoolse setting, zorgt Bixo voor een soepele overgang naar de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs de vaardigheden die komen kijken bij het functioneren in groep 1 zoals; hand in hand in de rij staan, in de kring zitten, samen liedjes zingen, gerichte taakjes  uitvoeren en je eigen jas aantrekken.

De peuteropvang start per 1-2-2020
Meer informatie kunt u opvragen bij Taiga Geurtsen, vestigingsmanager BIXO Regenboog Woudhuis
vmregenboog@bixo.nl of 06 29 224 347