kleurRijk!

Regenboog Woudhuis is een kleurRijke, eigentijdse en open Christelijke basisschool. Wij vinden het belangrijk om in onze school een sfeer te creëren waar binnen kinderen zich veilig voelen. Zich geaccepteerd weten door medeleerlingen en leerkrachten. Onderwijs in diversiteit. Verbinden met hart, hoofd en handen in een rijke leef- en leeromgeving.

 

Waar staan we voor?

Wie kiest voor PCBO De Regenboog Woudhuis, kiest voor een basisschool waar persoonlijk contact met leerlingen en ouders belangrijk is. We streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar De Regenboog gaan. We zorgen dat er ruimte is om de talenten van ieder kind optimaal te ontwikkelen. De kernwaarden zijn ons uitgangspunt:

 

 

Geloof

Geloven in jezelf én de ander. Op De Regenboog geloven we in de kracht van het verschil. We leren kinderen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Maar we leren ze ook om samen te leven, te werken en t e communiceren met iedereen om hen heen. Met het christelijke geloof als basis leren we de kinderen om rekening met elkaar te houden en begrip te tonen. Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. 

 

Samen

Kinderen, ouders en leerkrachten; we kunnen niet zonder elkaar. samen creëren we de ruimte die ieder kind nodig heeft om te groeien. Samen maken we het verschil; binnen de school, binnen de buurt en in de maatschappij Op De Regenboog stimuleren we de kinderen om samen te werken. Zo leren ze dat ze een ander nodig hebben en dat ze een voorbeeld kunnen zijn. Op De Regenboog werken we samen vanuit de overtuiging dat er ruimte nodig is om bijzonder te kunnen zijn. 

 

Plezier

Op De Regenboog werken bevlogen leerkrachten. Met veel passie en plezier begeleiden zij de kinderen richting de toekomst. samen met ouders bouwen we aan een goede school met het beste onderwijs voor het kind. De Regenboog is een plek waar je met plezier leert en werkt. We leggen de lat graag hoog en staan open voor niet voor de hand liggende denkbeelden en oplossingen vanuit ambitie, bevlogenheid en plezier.

 

Ontwikkelen

Ieder kind heeft talent. Op De Regenboog geven we de kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden hen goed passend onderwijs. Onderwijs voor hart, hoofd & handen en zorgen voor een fijne schooltijd door een veilige omgeving te creëren. Zo helpen onze leerkrachten de kinderen bij het ontwikkelen hun sociale vaardigheden. Maar ze zoeken ook voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om ieder kind te stimuleren, zodat het zich op zijn eigen niveau in alle breedte blijft ontwikkelen. 

 

Verbinden

Op De Regenboog werkt een professioneel, vakbekwaam team. We verbinden hart, hoofd en handen en werken zo aan de groei van ieder kind. We zorgen dat ieder kind goed in zijn of haar vel zit en het hart opent om te leren. Aan het werken met het hoofd, het leren, verbinden we het werken met de handen. bijvoorbeeld tijdens techniek-, sport-, natuur-, muziek- en creatieve les.

 

Ruimte

We geven kinderen ruimte om te groeien en te stralen. Je mag zijn wie je bent; daar heeft ieder kind recht op. Op De Regenboog tonen we respect en stimuleren we de kinderen om zichzelf te zijn en te laten zien. Er is ruimte voor het maken van fouten, want daar leer je van. Met rust, orde, regelmaat en structuur creëren we een veilige omgeving waarin iedereen de ruimte krijgt zijn talenten te ontdekken. Met positieve feedback stimuleren we de kinderen om zichzelf te ontdekken.

 

Veilig

We zorgen voor een veilig leef- en leerklimaat. Kinderen, leerkrachten en ouders voelen zich thuis op De Regenboog. Ze spreken zich uit over wat goed gaat, maar geven ook de minder goede dingen aan. Op De Regenboog geven we de kinderen een veilige, waardevolle en leerzame tijd. De Regenboog is een plek waar ouders hun kinderen graag brengen. Een veilige plek die ook een thuis is, waar je ruimte krijgt om plezier te maken en om te leren.

 

Vertrouwen

Op de Regenboog is vertrouwen heel belangrijk. We hebben respect voor elkaar en elkaars mogelijkheden & onmogelijkheden. We zorgen voor een goede sfeer, waarin de kinderen leren om naast elkaar en met elkaar te leren en te leven. Door naar elkaar te luisteren en te kijken creëren we begrip voor elkaar. We zorgen ervoor dat het kind vertrouwen heeft in zichzelf, zodat het na een fijne basisschooltijd klaar is om naar de volgende school te gaan. Wij hebben vertrouwen. Wij zijn betrouwbaar.

 

Meer weten over onze identiteit?

Lees meer