Passend onderwijs

In 'de Regenboogwijk' hebben leerkrachten, ouders en kinderen elkaar nodig. Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is tussen ouders - kind - school. De onderwijsbehoefte van uw kind staat centraal.

Bij kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend gaat, hebben we in overleg met u contact met de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband. Sommige kinderen kunnen meer leerstof aan, zijn worden extra uitgedaagd in de groep, binnen de plusgroep of de plusklas.

It takes a whole village to raise a child

Levelwerk

De begeleiding van kinderen die meer uitdaging nodig hebben op de Regenboog bestaat uit het aanbieden van extra uitdagende en verdiepende opdrachten in de klas en begeleiding buiten de klas.  We gebruiken hiervoor Levelwerk. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er één dag in de week een leerkracht om hen te begeleiden bij het Levelwerk. Er wordt door deze leerlingen vaak projectmatig gewerkt. 

Talentontwikkeling

We geloven in de talenten van alle kinderen. We werken met kunst- en cultuurspecialisten en met specialisten muziek, drama, toneel en sport. De talenten van alle kinderen worden in de komende jaren onder leiding van deze specialisten steeds meer zichtbaar. Ook de natuurlijke omgeving krijgt steeds meer aandacht. We hebben hierbij een samenwerking met verschillende educatieve partners.

Kijkt u mee naar een kleine impressie van de CRUL-middag? Hierbij werken we met de groepen 5 tot en met 8 aan creatieve vakken en cultuur.

Kanjerschool

We accepteren elkaar zoals we zijn. We oefenen vertrouwen en omgaan met elkaar met behulp van de Kanjermethode. Alle leerkrachten hebben hiervoor het vereiste certificaat behaald. PCBO De Regenboog mag zich dan ook Kanjerschool noemen. We leren kinderen met elkaar en met volwassenen leren om te gaan. Op onze school accepteren we pestgedrag niet.
We werken volgens het anti-pestprotocol en kiezen voor een specifieke kanjeraanpak.

Bekijk het antipestprotocol