We geloven in de kracht van samen

We gaan hierbij uit van educatief partnerschap. Binnen de gesprekscyclus zijn driehoekgesprekken (ouders/leerkracht/kind) ingepland.
Samen bespreken we de leerresultaten in combinatie met het welbevinden van uw kind. In de loop van de jaren leert uw kind - met hulp van leerkracht en ouder of verzorger- eigenaar te worden van zijn of haar leerproces. We nodigen u van harte uit om mee te doen!

 

Invloed op het beleid de school

De medezeggenschap van ouders op school is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet bepaalt onder andere het aantal ouders en teamleden in de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft invloed op het beleid van de school door middel van advies­ en/of instemmingbevoegdheid. Zo stemt de MR ook in met deze schoolgids. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de schooljaarkalender Heeft u een vraag aan de MR? U kunt de MR mailen via: mrregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl

 

Activiteitenorganisatie

In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Onderwijs is ook op De Regenboog een OuderRaad (OR) ingesteld. De OuderRaad is samengesteld uit ouders van kinderen die op onze school zitten. De OuderRaad organiseert (samen met leerkrachten) allerlei activiteiten op school, zoals het Sinterklaasfeest, de avondvierdaagse, afsluiting schooljaar en schoolfoto’s. Verder helpt de OR bij kerst­ en paasviering en denkt mee over de veiligheid rondom school (verkeer en pleininrichting). Voor het bekostigen van activiteiten wordt door de OR een schoolfonds beheerd in de vorm van Stichting Ouderfonds PCBO De Regenboog. In dit schoolfonds worden ook de ouderbijdragen gestort.

 

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

De OuderRaad vergadert één keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom met ons mee te praten. Natuurlijk kan de OuderRaad uw hulp goed gebruiken. Misschien bent u wel een enthousiaste ouder die zich in wil zetten voor de school en haar leerlingen. Voor deze ouders is altijd plek in de OuderRaad. Bij de diverse activiteiten wordt ook extra hulp gevraagd. Heeft u vragen of suggesties? Neemt u dan contact op door een e­mail te sturen aan orregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl. De OR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.