Leerlingenraad

Net zoals andere schooljaren zijn we ook dit jaar weer gestart met een leerlingpanel. We vinden het belangrijk dat de kinderen mee kunnen praten over verschillende zaken die in school spelen. De leerlingen bespreken de zaken weer in de klas. Vorige week hebben we onze eerste bijeenkomst gehad. Vanuit de bovenbouw zitten er twee leerlingen per groep in de leerlingenraad. Eens in de zes weken komen we bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken, kijken we naar oplossingen en dat er verder speelt in de school. Afgelopen week hebben we het gehad over de stand van zaken rondom het schoolplein, het gebruik van alle nieuwe sanitaire producten in school en hoe we hier zorgvuldig mee om kunnen gaan en over de rol van de leerlingenraad in school.  

Één van de nieuwe leerlingen van de leerlingenraad, Lucas uit groep 7, stelt zich graag aan jullie voor middels een filmpje.