Start Peutergroep

Bixo biedt ook (reguliere) Peuteropvang aan op onze school; kleinschalige opvang met vaste pedagogisch medewerkers voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hierbij staan de kernwoorden: Samen, Spelen & Ontdekken centraal. Bixo zoekt voor de peuteropvang de samenwerking op met school door aan te sluiten op thema’s, de mogelijkheid te bieden om te wennen in de kleuterklas en te zorgen voor een goede en persoonlijke overdracht op het moment dat uw peuter de overstap naar de basisschool maakt. Bixo kiest er bewust voor om de peuteropvang binnen een basisschool te organiseren. Door peuters op een vrijblijvende en speelse manier kennis te laten maken met een schoolse setting, zorgt Bixo voor een soepele overgang naar de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs de vaardigheden die komen kijken bij het functioneren in groep 1 zoals; hand in hand in de rij staan, in de kring zitten, samen liedjes zingen, gerichte taakjes  uitvoeren en je eigen jas aantrekken.

De peuteropvang start per 1-3-2020 
Meer informatie kunt u opvragen bij Taiga Geurtsen, vestigingsmanager BIXO Regenboog Woudhuis
vmregenboog@bixo.nl of 06 29 224 347