Ingeschreven, wat nu?

Tussen het moment van aanmelden en daadwerkelijk starten van uw kind op school zit vaak een langere periode. Uiteraard bent u altijd welkom voor tussentijdse vragen. U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen welke u krijgt bij een oriënterend gesprek. 

Ongeveer drie maanden voor de vierde verjaardag neemt de nieuwe juf contact op om 5 wenmomenten af te spreken. Tijdens deze momenten is u zoon/ dochter van harte welkom om alvast een ochtend mee te draaien. Tijdens deze ochtenden leren ze de juf, de andere kinderen en de manier van werken al een beetje kennen. Zodra ze vier zijn mogen ze hele dagen komen. 

Wennen op school 

Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag elk kind alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen. Wij nemen ruim van te voren daarover contact met u op. Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Vanaf dan moet uw kind verplicht naar school.